نمایش منو

7Cores 1.5C-2V

 

7 Cores 1.5C-2V

Construction Data

Conductor : Type

No of wires x Wire Diameter (mm)

Copper Clad Steel

1x0.26

Insulation : Type

 

Diameter Over Insulation (mm)

Solid PE

1.6

Shield

Braid of Plain Copper Wires

Individual Jacket (Type) / Coaxial OD

PVC / 3.0

Overall Jacket (Type) / Diameter (mm)

PVC / 11.4

Total Weight (kg/kM)

154

Electrical Data

(Characteristic) Impedance Z(Ohm)

75 +/-3

Capacitance (pF/m)

69 +/- 4

Test Voltage (V rms)

1000

Attenuation (db/kM , @ 10MHz)

96